ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. Általános feltételek
  1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a DORINADOBOR Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 83.; cégjegyzékszáma: 01-09-401917; adószáma: 27880616-2-42; a továbbiakban: „DORINADOBOR”) valamint vevői („Vevő”) között létrejövő minden kiskereskedelmi ügyletre („Szerződés”) alkalmazandó, hacsak a szerződő felek eltérően nem rendelkeznek. Jelen ÁSZF-től eltérő feltételek nem alkalmazandók, kivéve, ha ehhez a DORINADOBOR írásban kifejezett hozzájárulását adja.
  2. Jelen ÁSZF érvényes a DORINADOBOR által üzemeltetett, […] („Honlap”) oldalon található webáruházban („Webáruház”) elérhető és megvásárolható valamennyi termék adásvételére és az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra.
  3. A Honlapon megjelenített termékek, illetve egyéb információ tájékoztató jellegű, arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Honlap frissítve lett. A raktárkészlet gyors változása miatt a termékek elérhetőségét, a Honlapon található információk helytállóságát a DORINADOBOR szavatolni nem tudja. Pontos tájékoztatást a Vevő a megrendelést követően kap, illetve elektronikus úton vagy telefonon kérhet.
  4. Vevő alatt valamennyi a DORINADOBOR elektronikus kereskedelmi szolgáltatását (termék vásárlása is beleértendő) igénybe vevő, harmadik fél értendő, függetlenül jogi személyiségétől.
  5. A Vevő fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § 3. pontja és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja az irányadó. Az utóbbi alapján elsősorban fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
  6. A jelen ÁSZF-ben, és az az alapján létrejött Szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket a Vevők harmadik személyek részére semmilyen formában nem ruházhatják át és nem engedményezhetik.
  7. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, regisztráció nélkül, vendégként, vagy ha a Honlapon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
  8. Jelen ÁSZF legfrissebb, hatályban lévő szövege folyamatosan elérhető a Honlapon.
 2. A Szerződés létrejötte
  1. A Szerződés megkötésére kizárólag a Webáruházban történő megrendelés leadása útján kerülhet sor.
  2. A fenti 2.1 pontban meghatározott esetben a Vevő a termék megrendelésével a jelen ÁSZF rendelkezéseit, minden egyéb külön nyilatkozat nélkül kifejezetten elfogadja.
 3. Rendelés menete
  1. A Vevő a Honlapon történő regisztrációját követően bejelentkezik a Webáruházba vagy regisztráció nélkül megkezdi a vásárlást.
  2. A Vevő rögzíti a megvásárolni kívánt terméket, illetve annak darabszámát.
  3. A Vevő a kiválasztott termékeket kosárba helyezi. A Vevő a kosár tartalmát bármikor megtekintheti a „kosár” ikonra kattintva.
  4. Amennyiben a Vevő a vásárlást befejezte, a Vevő ellenőrzi a megvásárolni kívánt termékeket, illetve azok darabszámát a kosárban. A Vevő a „+/-” ikonra kattintva véglegesítheti a megvásárolni kívánt áruk mennyiségét. A Vevő a „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.
  5. A kosár tartalmának véglegesítését követően a Vevő megadja a szállítási címet valamint az alkalmazni kívánt fizetési lehetőséget.
  6. A Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
  7. Az adatok megadását követően a Vevő a ”Rendelés leadás” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést küldhet a megrendelésével kapcsolatban, vagy e-mailben jelezheti egyéb, rendeléssel kapcsolatos kérését.
  8. Vevő a megrendeléssel leadásával tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése szerint a megrendeléssel fizetési kötelezettsége keletkezik.
  9. Fizetési lehetőségek
   1. A megrendelt terméket utánvétes fizetési mód esetén a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló e-mail minden költséget tartalmaz. A számlát vagy a csomag tartalmazza vagy külön kerül feladásra.
   2. Vevőnek lehetősége van a rendelés ellenértékét online, bankkártyával megfizetni a DORINADOBOR által igénybe vett pénzügyi szolgáltató́ biztonságos fizetési rendszerén keresztül.
   3. Vevőnek lehetősége van továbbá a rendelés ellenértékét előre utalással megfizetni a DORINADOBOR bankszámlaszámára ([…]) történő átutalással. Az átutalás közleményben előre utalással történő fizetés esetben a Vevő köteles feltüntetni a megrendelés azonosítóját, melyet a visszaigazoló e-mailben tartalmaz.
  10. Fizetés menete
   1. Utánvétel

Amennyiben a Vevő a megrendelt termék futárszolgálattal történő kézbesítését választotta, a Vevő a megrendelés ellenértékét az áru átvételekor közvetlenül a futárnak fizetheti meg készpénzben vagy bankártyával.

 • Bankkártyás fizetés

A Vevő a megrendelt termékek ellenértékét a DORINADOBOR által biztosított pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerének igénybevételével online bankkártyával fizetheti meg.

 • Banki átutalás

A DORINADOBOR banki átutalással történő fizetés lehetőségét nem biztosítja fogyasztónak minősülő Vevők részére. Fogyasztónak nem minősülő Vevő a megrendelt termékek ellenértékét a megrendelést visszaigazoló e-mailben található bankszámlára köteles átutalással teljesíteni, a visszaigazolás kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő megrendelés ellenértékének a DORINADOBOR bankszámláján történő jóváírását követően jogosult a termék átvételére a Fogyasztónak nem minősülő Vevő által meghatározott módon.

A DORINADOBOR által biztosított fizetési rendszer az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay online fizetési rendszer. A DORINADOBOR tájékoztatja a Vevőt, hogy a Webáruházhoz kapcsolódó felhasználói adatbázisban tárolt számlázási név és cím, e-mail, telefonszám személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére SimplePay online fizetési rendszer igénybevétele során. Az OTP Mobil Kft. által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff.

 • Rendelés visszaigazolása és feldolgozása
  • A megrendelések feldolgozása munkanapokon (hétfőtől-péntekig), munkaidőben (9.00-17.00) történik. Amennyiben a megrendelés leadása a munkaidő lejárta után történik, annak feldolgozására a következő munkanapon kerül sor. A DORINADOBOR minden esetben e-mailben visszaigazolja, a megrendeléseket, legkésőbb a megrendelés beérkezését követő 48 órán belül.
  • A DORINADOBOR fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására (elállás) részben, vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén a vételár összege visszatérítésre kerül.
  • Amennyiben a visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a DORINADOBOR-hez, illetve az megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A DORINADOBOR kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vevő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
  • A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Vevő késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelt termékek minősége és mennyisége megfelelő-e. A termékek kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
  • Házhozszállítás
   • Szállítási költség:

Megrendelések szállítási költsége általánosan 1990,- Ft.

 • A Szerződés teljesítése
  • A Vevő és a DORINADOBOR köteles valamennyi alkalmazandó helyi, nemzeti, EU-s és nemzetközi jogszabály és előírás – így különösen a magyar jog – betartására, továbbá bármilyen szabályszegés észlelésének jelentésére.
  • Valamennyi termék esetében a megrendelést követően a DORINADOBOR a Szerződéstől bármikor, a vételár visszafizetése mellett, bármilyen egyéb jogkövetkezmény nélkül elállhat.
  • A Vevő köteles a mennyiségi és minőségi vizsgálatot a termék átadás-átvételekor haladéktalanul elvégezni, és az esetlegesen észlelt hibát vagy hiányosságot a terméket kézbesítő futárnak haladéktalanul jelezni.
  • Ellenkező tájékoztatás hiányában a Honlapon feltüntetett árak magyar forintban és bruttó árként értendők, amelyek az általános forgalmi adót tartalmazzák. A DORINADOBOR az egyoldalú árváltoztatás jogát fenntartja, a gyártók ármódosításaitól, valamint az árfolyamváltozástól függően. A Honlapon feltüntetett árak minden esetben a raktárkészleten lévő termékekre vonatkoznak a raktárkészlet erejéig. Ezért a tényleges eladási ár – a raktárkészlet függvényében – a megrendelés visszaigazolásának időpontjában kerül meghatározásra.
  • Amennyiben a Honlapon hibás ár kerül feltüntetésre, a DORINADOBOR nem köteles az adott terméket hibás áron értékesíteni.
  • A Vevő a nevére kiállított számlák teljes értékét köteles a DORINADOBOR részére teljesíteni, abba nem számíthatja be a DORINADOBOR felé esetlegesen fennálló semmilyen követelését. Azaz a Vevőnek a Ptk. 6:49. §-a szerinti beszámítási jogát a DORINADOBOR irányába a jelen ÁSZF szerinti jogügyletek vonatkozásában a szerződő felek kizárják.
  • A DORINADOBOR a Vevővel szemben fennálló követeléseit a Vevő felé esetlegesen teljesítendő fizetési kötelezettségébe beszámíthatja.
 • Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék a DORINADOBOR tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár-fizetés teljes egészében nem történik meg.

 • Felelősség
  • A Vevő által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítéseket, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a DORINADOBOR részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a DORINADOBOR csak a szerződéseknél tipikus, előrelátható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A DORINADOBOR részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a Honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.
  • A DORINADOBOR-t semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vevő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.
  • A kiválasztott termék adatlapján a DORINADOBOR feltünteti a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból és/vagy egyéb dokumentációból tájékozódhat a Vevő.
  • A Honlap tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a DORINADOBOR nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.
 • Jótállás
  • A DORINADOBOR egyes termékekre vállalhat a Ptk. alapján jótállást, de az csak akkor érvényes, ha a jótállás tényét és időtartamát az adott termék vonatkozásában írásban kifejezetten a Vevő tudomására hozza.
  • A termék gyártója is vállalhat (további) jótállást, amiről a DORINADOBOR a Vevőt igyekszik tájékoztatni.
  • Az alábbi szabályok a DORINADOBOR által kötelezően vagy önként vállalt jótállásra egyaránt alkalmazandók:
   • A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vevő részére történő átadásával kezdődik.
   • Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;
 • elemi kár, természeti csapás okozta.
  • Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő:
 • Elsősorban – a termék jellegéből adódóan – kicserélést követelhet.
 • Ha a DORINADOBOR a kicserélést, vagy a termék visszavételét nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy a kicserélt termékkel kapcsolatban ismételt teljesítési hiba merült felt, vagy ha a Vevőnek a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít csereigényt, az DORINADOBOR köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni.

 • A jótállás idő jogvesztő jellegű, így az semmilyen esetben sem hosszabbodhat meg (pl. amikor a Vevő nem tudja rendeltetésszerűen használni a terméket). A jótállási idő a kicserélt termékre újból kezdődik.
  • A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a DORINADOBOR-t terhelik.
  • DORINADOBOR jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
  • A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.
 • Kellékszavatosság
  • A Vevő a DORINADOBOR hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 (kettő) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a fogyasztónak minősülő Vevő érvényesíteni már nem tudja.
  • Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 (egy) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
  • A Vevő – a termék jellegéből fakadóan – csak kicserélést kérhet. Ha a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  • A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni a DORINADOBOR-rel.
  • A Vevő közvetlenül a DORINADOBOR-rel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  • A szerződés teljesítésétől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket a DORINADOBOR-től vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a DORINADOBOR csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a DORINADOBOR bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  • Ha a Vevő a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
 • Termékszavatosság
  • A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő – választása szerint –kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  • A fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.
  • Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.
  • Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  • Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
  • A fogyasztó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
  • A Ptk. értelmében a termékszavatosság szempontjából gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
  • A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba vagy;
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy;
 • termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  • A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 • Termékfelelősség
  • A termék hibája által okozott termékkár esetén a Vevő a gyártóval szemben termékfelelősségi igényt érvényesíthet.
  • Termékkár
 • valakinek a hibás termék által okozott halála, testi sérülése vagy egészségkárosodása miatt bekövetkezett kár; és
 • a hibás termék által más dolgokban okozott, a kár bekövetkeztekor 500 EUR-nak (ötszáz eurónak) a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyama szerinti forintösszegénél nagyobb összegű kár, ha a károsodott dolog szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya, és azt a károsult is rendszerint ilyen célra használta.
  • Importtermék esetén a terméket gazdasági tevékenysége keretében az Európai Gazdasági Térség területére behozó személyt is gyártónak kell tekinteni.
  • A forgalmazót csak abban ez esetben kell gyártónak tekinteni, ha a termék gyártója nem állapítható meg, és csakis addig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt a forgalmazót meg nem nevezi, akitől a terméket beszerezte.
  • A gyártó a Ptk. 6:555. §-ában foglaltak szerint mentesül a felelősség alól.
  • A termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható, figyelemmel különösen a termék rendeltetésére, ésszerűen várható használatára, a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, a termék forgalomba hozatalának időpontjára, a tudomány és a technika állására.
  • A terméket nem teszi hibássá önmagában az a tény, hogy később nagyobb biztonságot nyújtó termék kerül a forgalomba.
  • A termék hibáját a károsultnak kell bizonyítania.
 • Eljárás hibás termék esetén, reklamáció
  • A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény, nyitvatartási időszakban az a Honlapon megadott elérhetőségeken keresztül érvényesíthető.
  • Ha a Vevő nem minősül fogyasztónak, a hiba miatti követelés a termék átvételétől számított 1 (egy) éven belül elévül.
 • Fogyasztónak minősülő Vevő jogszabályon alapuló elállási joga
  • Amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében.
  • A fogyasztónak minősülő Vevő jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, vagy ha az terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztónak minősülő Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
  • A fogyasztónak minősülő vevő nem gyakorolhatja a jelen ÁSZF 13.1. pontja szerinti elállási jogát különösen:
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  • A fogyasztónak minősülő Vevőt megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
  • Ha a fogyasztónak minősülő Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai vagy elektronikus úton) a Honlapon feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a DORINADOBOR részére az elállásra nyitva álló időszak alatt.
  • A fogyasztónak minősülő Vevő elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszajuttatni a DORINADOBOR részére a Honlapon megjelölt címre. A termék visszajuttatásának költsége a fogyasztónak minősülő Vevőt terheli. A termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán a Vevőt semmilyen más költség nem terheli.
  • Ha a fogyasztónak minősülő Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül a DORINADOBOR visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a terméknek a DORINADOBOR részére történő visszaküldéséért fizetett költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vevő a, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
  • A DORINADOBOR jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a terméket vissza nem kapta, vagy a fogyasztónak minősülő Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.
  • Ha a DORINADOBOR a jelen ÁSZF 13. pontjában meghatározott tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 (tizennégy) napos elállási határidő̋ 12 (tizenkét) hónappal meghosszabbodik. Ha a DORINADOBOR a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) nap lejártát követően, de 12 (tizenkét) hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló́ határidő̋ e tájékoztatás közlésétől számított 14 (tizennégy) nap.
  • Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vevő a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a DORINADOBOR az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.
 • Az ÁSZF változása
  • A DORINADOBOR fenntartja magának a jogot ÁSZF megváltoztatására.
  • A DORINADOBOR ezúton kifejezetten felhívja a Vevők figyelmét arra, hogy a változásokkal kapcsolatos kifogását írásban, és az értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül teheti meg.
 • 14          Panaszkezelés
 1. A Honlap és a Webáruház a DORINADOBOR tulajdonát képezi. Az oldalon található minden szöveget és fényképeket a szerzői jog ide vonatkozó része védi. Az írások bármilyen nemű felhasználása kizárólag a DORINADOBOR írásos engedélyével lehetséges.
  1. Jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó az Egyesült Nemzetek „Áruk nemzetközi adásvételéről szóló szerződések” -ről alkotott egyezménye és a nemzetközi magánjog utaló szabályai alkalmazásának kizárásával.
  2. Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható, egyéb formában történő módosítása érvénytelen. A Vevők által alkalmazott, használt feltételek nem irányadók abban az esetben sem, ha a DORINADOBOR alkalmazásuk ellen kifejezetten nem tiltakozik. Ha a jogszabályok változásai szükségessé teszik jelen ÁSZF egyes előírásainak módosításait, a Felek az ÁSZF megfelelő módosításáig megállapodnak az alkalmazandó feltételekben.
  3. Ha jelen ÁSZF vagy a Szerződés bármely előírása érvénytelennek bizonyulna, ez nem befolyásolja az egyéb előírások érvényességét. A részben vagy egészben érvénytelen előírás az ahhoz legközelebb álló, és a Felek szándékát a lehető legteljesebb módon figyelembe vevő előírással pótlandó. E szabály alkalmazandó a jelen ÁSZF-ben vagy a Szerződésben esetlegesen nem szabályozott tényállásokra is.
  4. Valamennyi adatvédelemre vonatkozó szabályozás megtekinthető a Honlapon elérhető adatvédelmi tájékoztatóban. Jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat is és hozzájárul az adatoknak az adatvédelmi tájékoztatóban történő kezeléséhez.
  5. A DORINADOBOR kijelenti, hogy az ÁSZF nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól.
  6. A DORINADOBOR-nél nincs érvényben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.
  7. A Felek a jelen szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetetten eredő valamennyi jogvita esetére kikötik a hatáskörrel rendelkező budapesti bíróságok kizárólagos illetékességét.
  8. Az ÁSZF pontjainak, alpontjainak, bekezdéseinek, számozása kizárólag az ÁSZF áttekinthetőségét szolgálja, és nem érinti az ÁSZF szerkezetét és értelmezését.
  9. Bármely félre történő hivatkozás az adott fél jogutódaira, törvényes képviselőjére és az általuk érvényesen engedményezett követelések jogosultjára is értendő.
  10. Az ÁSZF-ben az időtartam meghatározása úgy értendő, hogy kiszámításakor az időtartamba a kezdőnapot nem, de a zárónapot bele kell számítani.

Hatályos 2024.04.01-től